lørdag 2. april 2011

Østmarka Naturreservat

Østmarka naturreservat er Norges største verneområde i lavlandet østafjells. Vedtatt opprettet av regjeringen desember 1990 og senere utvidet til nå18km2.
Størstedelen av reservatet ligger i Rausjømarka og eies av Oslo- , Lørenskog- og Rælingen Kommune . Alle har de heldigvis råd til å la det ligge uberørt. Området er valgt vernet for å bevare den uberørte urskogen med i hovedsak barskog, hvor det i svært liten grad har blitt hogd eller hvert gjort mange tekniske inngrep på flere hundre år. Det heter også i formålet med fredningen at området har plante og dyreliv som er typisk for denne delen av oslomarka og dermed av særskilt betydning.

Reservatet strekker seg sørover langs Dæliseterfjorden, østover til Nordbysjøen og langs hele Nordre Krokvann helt ned til Røyrivannskoia. Området har mye vill uberørt skog og en spennende fauna. Det kan være kronglete å ta seg fram, men det er litt av en opplevelse! Urskog, storsteinet ur, steile stup og mengder rotvelt og vindfall preger området.

I naturreservatet gjelder naturlig nok egne regler:

Forbudt:
Hogst og fjærning av tørrkvist og vindfall
Plukke blomster eller andre planter
Veibygging
Sanking av ved til bål
Gjødsling
Motorisert ferdsel


Tillatt:
Fiske
Plukke bær og sopp
Jakt
Merking og preparering av hovedskiløyper
Bålbrenning
Padling og sykling