onsdag 11. desember 2013

Blankis og magisk skøyteføre

Vinterens første snøfall 6 desember ble avslutning på i alt 14 dager med fantastisk skøyteføre i Losbyvassdraget.  Her en filmsnutt som viser et glimt av de magiske forholdene vi har hatt i Losbyvasdraget i år. Litt vemodig legges skøytene på hylla, samtidig som vi gleder oss over snø og andre vinteraktiviteter fremmover:)...

onsdag 2. oktober 2013

Oppsynshelg - Krokvannslaget

OPPSYN 27.9 - 29.9.13

Og så er siste oppsyn for sesongen igang. Var inne ved koia på formiddagen og Tor kom noen timer seinere. Jonn var opptatt denne helga. Tok turen inn til Søndre Krokvann-båten og tømte denne. Veldig lite vann så båten lå helt tørt i gjørma. Fiska litt i Tappen og M. Krokvann og fikk noen mindre ørreter som ble satt tilbake. Stille og vakkert høstvær og ingen kanoer innover.

 

Lørdag tok vi turen til Grindern og sjekket båten der. Hadde nok ikke vært brukt iår så den lå hvelvet som vi la den forrige sesong. På tur tilbake fant vi møkk som vi tippet var etter ulv. Møkka var nemlig full av pelshår. Dette gir god villmarksfølelse. Ved en fin plass ved S. Krokann ble det bålkaffe og lunch. Ikke noe er så godt som fersk bålkaffe til maten i sola. Et flott vak - skikkelig plask - rett utenfor ga fin stemning.  Møtte noen fiskere i Tappen som alle , bortsett fra to, hadde kort iorden. Da vi tok den "strenge "tonen kjøpte de kort på tlf  mens vi var der. De var jo litt flaue også. Møtte  Ole J ved koia. Han hadde reparert den gamle Tappen-båten. Flott jobba.

Natt til søndag i 3-tida blei vi vekt av helikopter som dundra rundt i området en drøy time. Det var søk etter en bortkommet jeger på gang.(avisartikkel mandag)

 

Søndag gikk turen til Biri. Vannet er nå "friskmeldt" og en fin 350-grammer ble tatt på flua og ble middag. Litt spredt vaking. Tilbake på koia i 12-tida tok vi beslutning på at vedbua var moden for påfyll og ei tørrgran ble lagt ned, kappet og kløyvd og lagt i bua. Det er plass til mer folkens, så stå på. Godt supplement til vinterveden. Med solid svett rygg smakte det godt med en kald en  etterpå. Etter mat ble koia rydda og årets siste oppsyn var vel overstått.

 

Tor og Øivind

 

tirsdag 17. september 2013

Ulvevalper påvist i Østmarka

Det er født ulvevalper i Østmarka for første gang siden 1800-tallet. Dette er nå påvist med videoptak. Valpene ble tilfeldigvis fanget opp av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA) som skal registrere gaupebestanden. Filmen viser tre ulver som går gjennom et skogsområde i Østmarka sent på kvelden den 4. september. ( Se videoen av valpene her. )

Vi ser med sikkerhet tre forskjellige ulver på filmen. Et ulvepar som har etablert revir vil ikke akseptere at andre ulver kommer inn i deres område, så vi kan dermed konkludere med at det er født valper i år.

Det er vanskelig å avgjøre med sikkerhet hva som er valper og voksne ulver på filmen, men at begge de to ulvene som kommer sist inn i filmen er antatt å være valper ut fra en vurdering av størrelse, adferd og kroppsholdning.

Det er sansynlig at det også kan være flere enn to valper.  Blantannet den mulige observasjonen og filmsnutten av 3ulvevalper lørdag 25 august taler for dette. ( Her er ulvevalpene i Østmarka )
Vi har med andre ord for første gang siden 1800-tallet en ulveflokk med tilhold i Østmarka.


Pass på hunden!


8. september ble en hund angrepet av ulv og skadet i nærheten av Trestilen nordøst i Østmarka. Du kan lese mer om dette her.


Generelt kan man si løse hunder kan leve farlig dersom de slippes i et ulverevir. Risikoen for at noe skal skje er alikevel relativt liten. Men har du en hund som tar lange sløyfer på egenhånd i terrenget og i tillegg gir fra seg mye lyd kan den være mer utsatt. Dersom uhellet er ute kan konsekvensen være at hunden bli drept og eventuelt spist. Løse hunder som holder seg i nærheten av eier er normal helt trygge. Ulvens forhold til hunder er komplisert, ved at ulv og hund er meget nært beslektet. Ulver kan angripe hunder fordi de oppfattes som inntrengere i reviret, eller fordi de betraktes som mat. Ulv (især unge ulver på streif) kan på den andre siden også finne på å leke med hunden, og dette kan være vel så urovekkende for hundeeieren. Undersøkelser her i Skandinavia viser at det er spesielt familiegrupper som er mest hissige på jakthunder. I sær "løs på drevet halsende hund" kan være utsatt, men også stålos på f.eks elg kan provosere en ulv til angrep.


Ljff minner med dette igjen jegere som jakter med løs hund i Østmarka, og andre som ferdes i Østmarka og vurderer å ha hunden løs, om den risiko dette i ytterste konsekvens kan ha for hunden nå som vi har en ulveflokk i Østmarka. 

Vi minner videre også om at i følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel. Følges hundeloven er følgelig hunden din temmelig trygg i hht til ulv.


Standard forhåndsregler og informasjon vedr hund/ulv sakset fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) følger:


Hvis man vil unngå møter og mulige problemer med ulv, anbefales følgende tiltak. Unngå å slippe hunden løs på tur i marka. Gå heller med den i bånd. Jegere som jakter med hund må være oppmerksomme på risikoen for at hunden kan bli tatt av ulv. Prøv å få oversikt over eventuell tilstedeværelse av ulv i jaktområdet, hvis det lar seg gjøre. Man kan ringe inn jaktområdet og se etter spor langs veier, men dette krever gode sporingsforhold. Men det sikreste er å ikke jakte med hund eller å jakte med båndhund i ulverevir.
torsdag 12. september 2013

Avslutning - Lerdueskyting

Grilling som markering på at årets sesong i foreningen m.h.t. lerdueskyting nå er over. Alltid koselig og sosialt på skytebanen. Selv om skytingen ble flyttet til fredager så har oppmøtet vært bra. Vi håper på like god oppslutning neste år !

 

LJFF/Rolf Arild Johansen

tirsdag 3. september 2013

Sjøfisketur til Stavern 22. september

Til alle fiskeinteresserte medlemmer i foreningen.

Årets sjøfisketur med MS Molly er nå bestilt til søndag 22. september.

Båten går ut fra Stavern kl. 0800 hvilket innebærer at vi bør dra fra Lørenskog i 6-tiden søndag morgen.

Fint om dere melder dere på så snart som mulig ved å ringe/evt. sende tekstmelding til undertegnede på tlf. 95930470

Vi satser på fint vær og rolig sjø og håper at mange av medlemmene våre er interessert i å være med, vi har som regel fått mye fisk på tidligere Stavernturer.

 

Ole Johan – Leder Lørenskog JFF

mandag 2. september 2013

Ulvestatus - Østmarka høsten 2013

Som vel alle som sokner til Østmarka burde ha fått med seg slo et revirhevdende ulvepar seg til i Østmarkas dype skoger i vinter. Forskningstatistikken forteller oss at det i ni av ti tilfeller blir valper ved slike tilfeller. Sporingsarbeid i vinter viste også løpeblod i urinen på tispa i februar. Sannsynligheten har følgelig vært stor for yngling og valpekull. Normalt skjer dette rundt månedskiftet april/mai.

Det er mange meninger om ulv uten at vi går inn på dette her. Det har florert mange rykter samt medieoppslag basert på rykter rundt ulvene i Østmarka. Blantannet ble det i juni blåst opp i endel medier at hannulven angivelig skulle ha blitt illegalt skutt og at muligens også et eventuelt valpekull var illegalt avlivet. Det har også vært rykter om utlagt giftåte etc. Ingenting av dette har vært påvist som annet enn rykter, men det har følgelig ført til at det gjennom sommeren har vært endel usikkerhet knyttet til ulvenparets eksistens samt eventuell yngling i Østmarka. Lenge var siste sikre tegn fra ulvene to unike bilder av ulvene et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA) tok 28 april. Se bilder og nyhetssak her: Østmarkaulvene fanget på kamera. Gjennom hele vårparten og sommeren har det hverken hvert observert spor eller tegn på ulv og flere antatt at ulven var borte. Statens naturoppsyn (SNO) har helle ikke mottatt meldinger om noen livstegn fra ulvene eller eventuelle valper i denne perioden.

25 Juli ble fire av Østbytunet skoles sauer som beitet ved Finland på Mønevann drept og delvis spist av rovdyr. Mennesker hadde ødelagt gjerdet slik at rovdyr kunne komme seg  inn. Undersøkelser viste at det etter all sannsynlighet var gaupe som har tatt livet av sauene. Men med mistanke om at ulven også har vært inne og spist da hele 90kg kjøtt var borte. Se avisartikkel her: Sauer drept av rovdyr i Losby

19 August bekreftet Rovdata at  begge ulvene i det mye omtalte Østmarkareviret var gjenfunnet i live bekreftet gjennom innsamlede møkkprøver fra slutten av Juli. Se nyhetssak her: Begge ulvene i Østmarka er funnet via DNA-analyser!

Sent i august viser det seg også at dna fra møkkprøver i forbindelse med de drepte sauene på Finland er møkk fra ulv både innenfor sauegjerde samt i området utenfor. Ulvene har følgelig høyst sansynlig vært innom og spist sau, men det er fortsatt anslått at en gaupe drepte sauene.

Lørdag 25 august observeres angivelig tre ulvevalper løpende langs vannkanten på et tjern under en fisketur i Østmarka. Valpene beskrives som på størrelse med langbente voksne alaska huskyèr. De samme fiskerne møter også angivelig på en voksen ulv ved et nabotjern samme kvelden. De angivelige tre ulvevalpene ble filmet. Ingenting kan fastslås ut fra observasjonene og filmsnutten, men dette kan tale for at det nå kan være ulvevalper i Østmarka. Filmen samt nyhetsartikkel om disse observasjonene kan leses/ses her: Her er ulvevalpene i Østmarka

Konklusjonen må være at det revirhevdene ulveparet fortsatt lever i beste velgående i Østmarkas dype skoger. Både forskerstatistikk vedr. yngling, samt observasjoner av mulige ulvevalper peker også i retning av at de kan ha fått valper og at vi følgelig kan ha en ulvefamilie på 5 eller flere individer i Østmarka i disse dager. Til frustrasjon for noen og til stor glede for andre.

 

Ulv og hund

Det er foreløpig ingen tegn på at ulveparet i Østmarka har vist aggressivitet ovenfor hunder og slik sett er sjansene små for at dette ulveparet plutselig skal begynne å gjøre dette. Hadde ulvene ønsket hadde de forlengst tatt hunder med den løshund tettheten vi gjennom året har i Østmarka.  Generelt kan man si løse hunder kan leve farlig dersom de slippes i et ulverevir. Risikoen for at noe skal skje er alikevel relativt liten. Men har du en hund som tar lange sløyfer på egenhånd i terrenget og i tillegg gir fra seg mye lyd kan den være mer utsatt. Dersom uhellet er ute kan konsekvensen være at hunden bli drept og eventuelt spist. Løse hunder som holder seg i nærheten av eier er normal helt trygge. Ulvens forhold til hunder er komplisert, ved at ulv og hund er meget nært beslektet. Ulver kan angripe hunder fordi de oppfattes som inntrengere i reviret, eller fordi de betraktes som mat. Ulv (især unge ulver på streif) kan på den andre siden også finne på å leke med hunden, og dette kan være vel så urovekkende for hundeeieren. Undersøkelser her i Skandinavia viser at det er spesielt familiegrupper som er mest hissige på jakthunder. I sær "løs på drevet halsende hund" kan være utsatt, men også stålos på f.eks elg kan provosere en ulv til angrep.

Ljff minner med dette jegere som jakter med løs hund i Østmarka, men også andre som ferdes i Østmarka og vurderer å ha hunden løs, om den risiko dette i ytterste konsekvens kan ha for hunden nå som vi har et ulvepar og muligens også med valper i Østmarka. 

Vi minner videre også om at i følge hundeloven § 4 kan hunder bare være løse når de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte, eller når de er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel. Følges hundeloven er følgelig hunden din temmelig trygg i hht til ulv.


Standard forhåndsregler og informasjon vedr hund/ulv sakset fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) følger:


Hvis man vil unngå møter og mulige problemer med ulv, anbefales følgende tiltak. Unngå å slippe hunden løs på tur i marka. Gå heller med den i bånd. Jegere som jakter med hund må være oppmerksomme på risikoen for at hunden kan bli tatt av ulv. Prøv å få oversikt over eventuell tilstedeværelse av ulv i jaktområdet, hvis det lar seg gjøre. Man kan ringe inn jaktområdet og se etter spor langs veier, men dette krever gode sporingsforhold. Men det sikreste er å ikke jakte med hund eller å jakte med båndhund i ulverevir.

Under foto av noen sporobservasjoner av ulv i Østmarka  fra vinteren 2013:

 Løpeblod fra ulvetispa i nærheten av Skålsjøen i februar....

Nattfersk ulveutgravd maurtue nord i Østmarka naturreservat


 Her har ulveparet gått side om side over midre Krokvann. Februar 2013. 


Her har ulveparet kommet ned fra skårerputten og tatt turen over nordre Krokvann. Krokvannshytta skimtes i bakgrunnen. Februar 2013.
fredag 30. august 2013

Jakt på rådyr - Skulerud skog

Lørenskog Jakt- og Fiskeforening disponerer fellingsrett på 1 rådyr i Skulerud skog høsten 2013.

De av jegerne våre som ønsker å delta på rådyrjakt bes således om å ta kontakt med

Steinar Larsen i Jaktutvalget på tlf. 99094849 eller pr. mail: steinarlarsen1@hotmail.com

 

 

torsdag 29. august 2013

Klubbmesterskap på Langvannet

Årets klubbmesterskap i sommerfiske ble arrangert på Langvannet nedenfor Lørenskog rådhus onsdag 28. august.

En hel del medlemmer var møtt fram i finværet og både abbor og mort bet på kroken i løpet av ettermiddagen.

Foreningen serverte pølser fra grillen og kaffe til de frammøtte.

En på alle måter trivelig fiskekveld !

 

Ole Johan – Leder LJFF

Losbydagen

Årets Losbydag gikk av stabelen søndag 25. august og ble utvilsomt svært vellykket, ikke minst takket være det flotte sommerværet.
Svært mange turfolk tok også veien inn hit til Mønevann denne søndagsformiddagen hvor bl.a. vi fra Lørenskog Jakt og Fiskeforening hadde vår stand og hvor vi serverte smaksprøver av grillfisk til publikum og i tillegg solgte en hel del pølser, brus og kaffe. Vi arrangerte også en fiskekonkurranse for barn. Vikingeleiren og vikingeskipet var som vanlig på plass her inne og trekkspillaget sto for den musikalske underholdningen.
Alt i alt et kjempearrangement. Et år til neste gang !

Ole Johan – Leder LJFF

Foreningens jaktterreng i Begna

Småviltjakta nærmer seg og foreningens jaktterreng i Begna m/tilhørende koie står nå klar til å ta imot jaktinteresserte medlemmer.

Jaktutvalget representert v/Nils Malmø og Steinar Larsen har nylig vært en tur i Begna hvor de har utført ”slåttonn” rundt hytta, reparasjon av boddør samt at de har laget ny bro til vannhenting.

Alt skulle dermed være klart til jaktsesongens start og jegere i foreningen vår som er interessert i å ta en jakttur hit kan henvende seg til Steinar Larsen på tlf. 99094849 eller mail: steinarlarsen1@hotmail.com

Foreningen disponerer et jaktterreng på 10.000 mål i Begna, det er 4 sengeplasser på koia og vi har 4 jaktkort (4 hagler) som foreningens medlemmer kan leie etter nærmere avtale.

 

Ole Johan – Leder LJFF

Lerdueskyting

Husk ! Lerdueskyting på Losbybanen i morgen (fredag 30. august) kl. 1800 – 2000

Det legges opp til enkel servering og hyggelig sosialt samvær.

Møt fram !

 

mandag 19. august 2013

Klubbmesterskap onsdag 28. august

Fiskeutvalget i LJFF arrangerer klubbmesterskap i sommerfiske på Langvannet onsdag 28. august.
Møt fram v/svenskefurua (nedenfor Lørenskog rådhus) kl. 1700.
Vi tar med pølser og kaffe og satser på et hyggelig arrangement denne ettermiddagen/kvelden
Med mye fiskeprat

Vel møtt !

Mvh
Ole Johan – Leder LJFF

søndag 18. august 2013

Rendalen

Fisketur til Rendalen/Sølensjøen sammen med Tor Laget

Flott natur og mye fin fisk ble det på ukesturen vår. Rendalen er i det hele tatt et fantastisk flott naturområde som virkelig innbyr både til turgåing og fisking !

 

Lørenskog august 2013/Ole Johan

torsdag 15. august 2013

Klubbmesterskap onsdag 28. august

Fiskeutvalget i LJFF arrangerer klubbmesterskap i sommerfiske på Langvannet onsdag 28. august.
Møt fram v/Svenskefurua (nedenfor Lørenskog rådhus) kl. 1700. Vi tar med pølser og kaffe og satser på et
hyggelig arrangement denne ettermiddagen/kvelden med mye fiskeprat !

Vel møtt !

Mvh
Ole Johan – Leder LJFF

Losbydagen søndag 25. august kl. 1100 - 1600

Den tradisjonelle Losbydagen arrangeres søndag 25. august.

Arrangementet som i år avholdes for 21. året på rad starter kl. 1100 og varer fram til kl. 1600.

LJFF stiller som vanlig med smaksprøver av grillet fisk til publikum og fiskekonkurranse for barn i tillegg til pølse- og brussalg.

Vi vil satser også på å dele ut noe informasjons- og vervemateriell på standen vår.

Det trengs flere frivillige som kan hjelpe til denne dagen og vi henstiller derfor til medlemmene våre om å slutte opp om dette flotte arrangementet.

Ta kontakt med en av medlemmene i styret eller fiskeutvalget dersom du har lyst/mulighet til å delta.

 

Mvh

Ole Johan – Leder LJFF

tirsdag 11. juni 2013

Medlemstreff/sommeravslutning i LJFF mandag 3. juni

Det ble en flott solskinnskveld inne på Sætertjernskoia. I alt 16 medlemmer deltok på arrangementet.

Ønsker alle medlemmer og andre besøkende på hjemmesiden en fortsatt fin sommer.

 

Sommerhilsen

Ole Johan – leder LJFF

 

 

 

 

Fiskeskolen på Mønevann tirsdag 4. juni

 

Det ble et hyggelig arrangement med ca. 25 barn som deltok hvorav flere av dem faktisk opplevde å få sin første fisk på kroken og dermed forståelig nok var storfornøyde.

Se bl.a. bildet av jenta som i løpet av de 2 timene som arrangementet varte denne kvelden, klarte ”å lure opp” en kjempeflott ørret.

 

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF

 

 

 

 

mandag 10. juni 2013

Dugnad - Veidemannsstien

Husk dugnaden på veidemanns-stien på Skullerud i kveld.

Vi møtes til innsats inne på Skullerud kl. 1800.

 

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF

 

 

fredag 31. mai 2013

Årets "Fiskesommer" - arrangement

Foreningen arrangerer åpen Fiskeskole for barn/ungdom på Mønevenn v/badeplassen

 

Tirsdag 4. juni kl. 1800 – 2000

 

Vi tar med fiskeutstyr for utlån og det blir også enkel bevertning i tilknytning til arrangementet

 

Håper på en hyggelig kveld med godt frammøte !

 

Ta med barn og barnebarn

 

Vel møtt !

 

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF

 

 

mandag 27. mai 2013

Sommeravslutning på Sætertjern

Merk !

 

Vi endrer frammøtetidspunktet til kl. 1800 på klubbhuset mandag 3. juni.

Dette gjøres for at vi skal få litt bedre tid og dermed litt mer ut av kvelden inne på Sætertjern.

 

Vel møtt !

 

Mvh

Ole Johan

 

 

torsdag 23. mai 2013

Sommeravslutning på Sætertjern

Husk foreningens sommeravslutning på Sætertjern mandag 3. juni.

Frammøte på klubbhuset kl. 1900. Vi satser på å fylle opp bilene før vi drar videre inn til Losby.

Vi håper på fint vær og har planer om å servere pølser og kaffe utenfor Sætertjernkoia (se de vedlagte bildene fra tidligere avslutning).

Håper på godt oppmøte. Velkommen skal dere være !

 

Vennlig hilsen

Ole J. Haakensveen/Leder Lørenskog JFF

 

 

tirsdag 21. mai 2013

VS: Fiskeutsetting

Tirsdag 21. og Onsdag 22. mai foretas den årlige utsettingen av ørret i Losbymarkas mange vann og tjern.

Vi ønsker oss flere frivillige som kan stille opp og kjøre/bære settefisken inn disse dagene.

Frammøte ved Losbybommen kl. 1700. Ta med stor pakkrammesekk !

Ta gjerne kontakt med Stein Svenneby på tlf. 99700050 på forhånd slik at vi vet hvor mange som kommer !

 

Med vennlig hilsen

 

Ole J. Haakensveen/Leder LJFF

 

 

 

 

 

Fiskeutsetting

Tirsdag 14. og Onsdag 15. mai foretas den årlige utsettingen av ørret i Losbymarkas mange vann og tjern.

Vi ønsker oss flere frivillige som kan stille opp og kjøre/bære settefisken inn disse dagene.

Frammøte ved Losbybommen kl. 1700. Ta med stor pakkrammesekk !

Ta gjerne kontakt med Stein Svenneby på tlf. 99700050 på forhånd slik at vi vet hvor mange som kommer !

 

Med vennlig hilsen

 

Ole J. Haakensveen/Leder LJFF

 

 

 

mandag 13. mai 2013

Årets fiskeutsetting i Losbymarka

 

Et av årets desiderte høydepunkter, nemlig den årlige utsettingen av settefisk (ørret) i Losbymarkas mange vann og tjern er planlagt til tirsdag 21. mai og onsdag 22. mai.

Frammøte v/besøksgården på Losby kl. 1700 begge dager. Vi håper på god deltakelse fra frivillige ”bærere” som da må ha med seg store ryggsekker som har plass til poser m/settefisk.

Vi ber om at de som kunne tenke seg å være med på fiskeutsettet (både medlemmer av jakt- og fiskeforeningen og andre interesserte) tar kontakt med

Stein Svenneby på tlf. 99700050 eller email: stein.svenneby@getmail.no så snart som mulig slik at han får full oversikt over hvor mange som kan delta de 2 aktuelle datoene.

 

Håper på god deltakelse begge dager !

 

Ole J. Haakensveen/Leder LJFF

 

 

lørdag 11. mai 2013

Oppsynsesongen kan starte

Alle vannene i Losbymarka er nå isfrie, så sesongen kan begynne. Undertegnede tok turen innover
til oppsynshytta ved setertjern 9-10 Mai, for å inspisere det nye taket samt å gjøre hytta klar for sesongen.
Taket så veldig bra ut, snekker Kai Mikkalsen har gjort en bra jobb. Det begynte å bli litt lite ved på hytta, 
så jeg hadde med meg motorsag og kløyvøks oppover. Utover det så har jeg vasket innvendig i hytta.  Ryddet/kastet/vasket i alle skap. Lagt på nye laken på alle tre madrassene. Ryddet og raket rundt hele hytta, var en del spiker etter snekringa. Demontert å brent opp treverket på den gamle sofaen. Noe trær ble felt, delt, kløyvd og stabblet.

Velfortjent pause med kaffe og pølser! Mmmmm..


Nytt innvendig tak å nye laken på alle tre madrassene. 


Nytt utvendig tak.


Den gammle sofaen er fjernet, ovnen flyttet inn i hjørne. 


Nye vindskyer, vannbrett, pipehatt m.m

søndag 5. mai 2013

Åpent vann!


Endelig åpent vann i Losbymarka. Det ligger fortsatt en del is på vannene innover, men 
forsvinner nå i rekordfart. Kanskje er det mulig å ta kanoen innover til helga. Skitt fiske!!Mønevann


Fløyta

Mønevann