søndag 3. april 2011

MINKFELLENE ER PÅ PLASS.

LJFF har de siste årene utplassert minkfeller ved noen utvalgte gytebekker i Østmarka. dette for å hindre at minken forsyner seg av gyteklar ørret som eksponerer seg på grunt vann i de små bekkene vi har i marka. Det er stor forskjell på antall mink som går i fella fra år til år, og hittil i år har ingen latt seg fange pr 22. nov.


Øivind Ibenfeldt ved en godt kamuflert minkfelle

Øivind og Stein tar seg en velfortjent kaffepause ved Tappenbergvann.