lørdag 2. april 2011

Markarapport 13.april 2007


Vårens heiteste eventyr er i full gang i Østmarka. En liten rapport og noen bilder fra Stein Svenneby`s dagstur i vårmarka fredag 13 april følger...Vårens heiteste eventyr er begynt.Froskene parrer seg i Lintjern/Knuttjern.En hoggorm svømte over Lintjern og skremte de froskene jeg hadde i fokus.Isteden tok jeg bilder av ormen som nok lever godt på frosk. Videre den gamle kjerreveien opp til gamle Skullerudseter.En oppgave for historielaget å merke denne. Den gamle husmannsplassen Heggedalen under Søndre Hauger.Den skal være den eldste bygningen i Lørenskog fra tidlig på 1600 tallet.Eldre enn Skulerudstua, men adskilliog mindre kjent.Den siste husmannsfamilien flyttet ut av Heggedalen i 1920, men den har blitt brukt som bolig etter det. Tore Reierstad har fortalt at det bodde en familie med 5 barn her under krigen.Mannen jobbet på verksted i Oslo. Hver palmesøndag er det bålfest i Heggedalen. Bare for de innfødte. En torvøy med avgnagde vannliljerotstokker. Er det bever eller elg som har vært på ferde.? Bortgjemte blåveissteder utenom sti og vei.

Tekst & Foto: Stein Svenneby