lørdag 2. april 2011

Vellykket skogsfugljakt!


To av foreningens medlemmer på skogsfugljakt i Hallingdal. Etter flere år med Finnmark som destinasjon for årets første jaktuke, satset vi i år på tidlig skogsfugljakt i sør. Og det med stort hell...


Tor-Harald og Balto speider utover terrenget.Jeger & hund ikke helt enig om hvem sin orrhane det er.Tor-Harald med litt uvanlig dagsfangst, to røyer.Vi satt ut noen saltsteiner i terrenget, der vi senere i høst skal jakte elg.
Skryteveggen etter noen dager med skogfugljakt.

Tekst/Foto: Bent Eidsjø