lørdag 2. april 2011

NYTT LIV I DJUPDALSBEKKEN

Etter tips fra OFA om at det var mulig å hente ut gratis kalkstein, dro undertegnede Øivind Ibenfeldt, Stein Svenneby og "bamsen" til Stein - Kaisa - til OFA i Sørkedalen for å låne egnet utstyr (henger, spader og nødvendige bomnøkler).
Tekst: Øivind Ibenfeldt

Bilder: Stein Svenneby


Kalksteinen var plassert inn ved Ørfiske i Nordmarka og Løvenskiold hadde antydet et denne var på vei til å bli fjernet. Med tanke på et tidligere utsett av yngel i Djupdalsbekken og lav PH i vannet der, måtte vi bare benytte sjangsen og hente kalk.


Vi dro derfor inn via Movatn og inn til Ørfiske og spadde opp en henger med fin kalksten i størrelse pukk. Deretter gikk turen til Losby og inn til bekken hvor kalken ble spadd direkte i bekken på to steder.


Vi håper dette kan bidra til bedre vannkvalitet i denne bekken og dermed større sjangse for yngel til å vokse opp og reprodusere der. Det var mye kalk igjen og vi satser på en tur til i kommende uke. Kanskje flere har lyst å være med. Mye god mosjon og frisk luft er bonusen.


Sjauehilsen


Øivind og Stein