søndag 4. februar 2024

Husk årsmøtet mandag 5. februar

Vi avholder som vanlig foreningens årsmøte den første mandagen i februar mnd. (som i år er den 5. februar) kl 1900 og ønsker alle medlemmene velkommen til årsmøtet vårt nede på Sørlihavna (i møtelokalet i Lørenskog kommunes bygg som ligger i tilknytning til aktivitetsparken der nede). Etter at årsmøtesakene er ferdig behandlet fortsetter vi som vanlig denne kvelden med et ordinært medlemsmøte.
Vel møtt !
Ole J. Haakensveen - leder/Lørenskog JFF

fredag 5. januar 2024

Medlemsmøte mandag 8. januar

Husk medlemsmøtet vårt førstkommende mandag (8. januar) kl 1900 som avholdes i kommunens lokaler som ligger rett bak aktivitetsparken nede på Sørlihavna.
Vel møtt !
Ole J. Haakensveen - leder Lørenskog JFF

Årsmøte i Lørenskog Jakt- og Fiskeforening mandag 5. februar 2014

Det avholdes ordinært årsmøte i jakt- og fiskeforeningen mandag 5. februar kl 1900 i kommunens lokaler som ligger rett bak aktivitetsparken nede på Sørlihavna.
Saker/forslag som evt. ønskes behandlet på årsmøtet må være foreningen v/styret i hende senest mandag 22. januar.
Vi håper som vanlig på et godt fremmøte på årsmøtet vårt og vil ellers få ønske alle medlemmene våre en fortsatt fin vinter !

Ole J. Haakensveen - leder Lørenskog JFF