søndag 3. april 2011

Jubileumsbok fra OFA!

OFA FEIRER 75 ÅRS JUBILEUM I 2011 OG UTGIR I DEN FORBINDELSE EN PRYDBOK PÅ 250 SIDEROM OPPSTARTEN I 1936 OG FREM TIL I DAG. DETTE ER EN BOK ALLE MÅ HA OG INNEHOLDER, BLANT MYE, ET UNIKT HISTORISK BILLEDMATERIALE.

OFA engasjerte høsten 2009 historiker Gaute Heyerdahl til å skrive jubileumsboka i forbindelse med OFAs 75 års jubileum i 2011. Dette blir en fantastisk bok med historisk materiale fra mange forskjellige arkiv, nedtegninger fra samtaler Gaute har hatt med toneangivende pionerer i OFA. Dette er en bok alle fiske - og turinteresserte må få med seg. Vi håper mange vil benytte anledningen til å skaffe seg denne flotte boken. Boka er tilgjengelig på den nye nettbutikken til OFA.

Hilsen Fiskeutvalget LJFF