søndag 3. april 2011

Diverse sommeraktiviteter i marka 2008!

Oppsynsoppgavene i marka er mange og varierte. Vedhogst, nye bruer, snekring og maling på Krokvannshytta mm. Noen bilder følger: