tirsdag 21. oktober 2014

Sjøfisketur m/Molly fra Stavern, mrk. ny dato !

Den planlagte sjøfisketuren til Stavern sist lørdag måtte dessverre avlyses grunnet dårlig vær med til dels heftige vindforhold og høy sjø.

Vi har derfor nå undersøkt muligheten for å kunne ta en tur litt senere i høst isteden og har nå satt opp 2 mulige datoer

(søndager). Vi satser nå på søndag 2. november med alternativ dato søndag 9. november. Disse 2 datoene er klarert med skipperen på Molly.

Vi håper at vind- og værforholdene da blir langt bedre en av disse dagene og ber om at de av medlemmene våre

som har lyst til å være med på denne ”nye” planlagte fisketuren denne gang sender en e-post til foreningens mailadresse som er:  post@ljff.no

eller evt. ringer/legger igjen beskjed til Marius Angvik på tlf. 99700010.

 

LJFF/oktober 2014/Ole J. Haakensveen

onsdag 1. oktober 2014

Sjøfisketur m/Molly fra Stavern

Bli med på høstens sjøfisketur m/MS Molly fra Stavern !

Vi satser også i høst på å få til en sjøfisketur og har i den forbindelse

fått i stand en avtale om tur lørdag 18. oktober.

Vi håper på fine vind/vær-forhold denne lørdagen og ber om at

de av medlemmene våre som har lyst til å være med på fisketuren

tar kontakt med undertegnede på tlf. 95930470.

Båten kan ta med inntil 12 sportsfiskere og vi satser på

å få både makrell, lyr, sei og torsk m.fl. arter denne dagen.

I fjor høst måtte dessverre tilsvarende tur avlyses p.g.a. vanskelige

værforhold, men vi får håpe at det ordner seg for oss den her gangen !

 

Ole J. Haakensveen/Leder LJFF