fredag 12. februar 2021

Vedrørende årets årsmøte i Lørenskog JFF

Årets årsmøte i jakt- og fiskeforeningen vil, grunnet den pågående pandemien og de møterestriksjoner som for tiden gjelder,

i år bli avholdt som et digitalt møte via løsningen digitalearsmoter.no

Møtet gjennomføres da over en 8 dagers periode med oppstart mandag 15. mars.

Medlemmene våre vil få nærmere beskjed via SMS ifm. oppstarten slik at de dernest kan sette seg inn i agendaen og delta på møtet/avstemmingen.

Eventuelle forslag til møtet sendes foreningen på vanlig måte innen utgangen av februar mnd.

Satser nå ellers på at avviklingen av årets digitale møte vil gå greit og ellers på at pandemien om ikke så alt for lenge

forhåpentligvis vil ta slutt slik at vi i det minste til neste år kan møtes som vanlig igjen til et fysisk årsmøte.

Dette til orientering så langt !

 

Ole J. Haakensveen – Leder/LJFF