fredag 31. januar 2014

Husk årsmøtet i foreningen førstkommende mandag

Årsmøte i Lørenskog Jakt- og Fiskeforening avholdes mandag 3. februar kl. 1900 på klubbhuset

 

Dagsorden:

1.       Åpning av årsmøtet v/leder

2.       Godkjenning av innkalling

3.       Valg av 2 representanter for å signere protokollen

4.       Valg av ordstyrer og sekretær

5.       Gjennomgang og godkjenning av styrets beretning for 2013

6.       Gjennomgang og godkjenning av beretningene for 2013 fra hhv. Jakt-, Fiske- og Webutvalget

7.       Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2013

8.       Gjennomgang og godkjenning av budsjettet for 2014

9.       Innkomne forslag

Forslag fra styret om å opprettholde foreningens andel av årskontingenten på dagens nivå (dvs. uforandret) for 2015

10.   Valg av styre, utvalg, valgkomite og revisor

 

Etter årsmøtet satser vi som vanlig på sosialt samvær m/bevertning osv.

 

Vel møtt !

 

Ole J. Haakensveen/Leder - LJFF

onsdag 15. januar 2014

Israpport Losbyvassdraget 14.01


Etter skøytetur 14.01 kan vi til tross for kulde ned i 19,5minus de siste dagene melde om høyst utrygg is i hele hovedvassdraget i Losby (Mønevann-Grinderen). Kun 1-3cm is av middels kvalitet og med et forærederisk isolerende og kamuflerende snølag på 5-10cm som også gjør det vanskelig å lese isen. Vår anbefaling er inntil videre å holde seg langt unna isen. Med det isolerende snølaget på isen må vi nok også belage oss på en lengre kuldeperiode før den igjen kan bli å anse som trygg.

Marius Angvik