søndag 3. april 2011

Fredningstid hele oktober!

Fiskeforbud i alt rennende vann og hundre meter på siden av os i hele oktober. Dette for å verne gytefisken! Ellers er selve vannene åpne for fiske som før...
Minner også om at gytefisk IKKE er egnet som matfisk. Hunnfisken bruker all energi på produksjon av rogn, får hvit kjøttfarge og har nesten ikke kjøtt på kroppen! Hannfisken er på sin side så full av hormoner at de har en besk ubehagelig ettersmak!


Vi driver ikke stamfiske i våre vassdrag. Her går reproduksjonen sin naturlige gang. Dødelighetsprosenten på rogn og yngel er naturligivis svært høy her sammenlignet med de kontrollerte forholdene på settefiskeanleggene. Men vi ser en stadig økning av yngelproduksjon i bekkene vi kultiverer, og i enkelte av vannene våre er nå fiskeutsetting overflødig.

Bilder tatt 16.10.2005 i en liten markabekk i Østmarka:
>

>


Tre filmsnutter fra en av markabekkene LJFF kultiverte i Østmarka i 2005. Nye generasjoner markaørret blir til. (Filmet 03.11.2005)

Video: Marius Angvik

Film: