lørdag 2. april 2011

Vellykket fiskeutsetting!


Vårens vakreste eventyr delvis fullført for OFA område 8, Losbymarka. Greit oppmøte begge dager, og mang en tung bør i kronglete terreng over tildels store avstander har sikret tilskudd av nye generasjoner ørret til små og større vann i Losbymarka. Til fremtidig glede for oss sportsfiskere!!Nå gjenstår kun den letteste jobben, dvs noen turer med tankbil til de nedre "gjeddevannene" i Losbyvassdraget med to og treårig fisk.
Dette tar vi til uka.

En stor takk til alle som deltok i dette viktige arbeidet!!!

Noen bilder:Settefiskanlegget i Sørkedalen.Ca.30000 fisk skal ut herfra på noen hektiske våruker.Gilbert merker posene med riktig vann.Gilbert var nok den rette mann for oppdraget. Etter 49 år som taxi sjåfør, vet han om mange snarveier mellom Sørkedalen og Østmarka. Dette kom godt med midt i værste ettermiddags trafikken.Minken i solnedgang.


Titt tei...Utsettingen ble gjort på samme måten i gammledager ser vi.Formann med en pose to åringer.Tor er endelig fremme ved vannet.


En pust i bakken ved oppsynshytta på N.Krokvann, før hjemturen.Robert fra ungdomsgruppa setter ut åringer i Huktjern.Her setter Patrick ut noen småørreter i en myrputt som skal bli det nye hjemme deres.