fredag 1. mars 2024

Medlemsmøte mandag 4. mars kl 1900

Husk medlemsmøtet vårt nå på førstkommende mandag (4. mars) kl 1900.
Møtet holdes i kommunens møtelokale som ligger i bygget rett bak aktivitetsparken nede på Sørlihavna.
Vi får denne gangen besøk av Dag Kjelsaas som vil vise bilder og kåsere fra sine mange jakt- og fisketurer
Vel møtt !

Ole J. Haakensveen - leder/Lørenskog JFF