søndag 3. april 2011

Nye oppsynsbåter i marka!

To nye båter er kjøpt inn og fraktet i to etapper inn til oppsynshytta på nordre Krokvann. De nye båtene skal erstatte utslitte gamle båter i Tappenbergvann og søndre Krokvann. Alle båtene vi har i marka er også blitt tatt opp for overvintring!
Noen bilder fra sjaueøktene for å få de nye båtene inn til krokvannshytta samt opptagning av båter for vinteren. Grunnet minkfangst ble båten i Tapperbergavnn liggende lenger enn normalt og øksa måtte frem da 5cm stålis allerede hadde lagt seg på vannet!