søndag 3. april 2011

Minkfangst høsten 2009

Etter å ha observert mye mink og halvspist ørret i gytebekker i marka gjennom flere år startet vi i fjor med minkfeller i de beste gytebekkene våre. I fjor tok vi ganske kjapt fem mink, alle i nærheten bekker med mye gytefisk. I år har vi derimot ikke tatt en eneste en!
7 av fiskesutvalgets mest aktive medlemmer har gjennom hele oktober, november og desember ukentlig kontrollert og byttet fisk på de 10 minkfellene som har ligget ute i høst. Det har vært mye fin gytefisk å se, men heldigvis ingen mink hverken i fellene eller snokende langs bekkene. Heller ingen rester av halvspist gytefisk som har vært et vanlig syn i tidligere år har vært å se i år!

Med ti feller ustyrt med de herligste fiskefileter i drift gjenneom tre måneder ved markas beste gytebekker uten resultat, kan vi trolig konkludere med at fjorårets fangst trolig har gjort et såppas innhugg i minbestanden at minken er fraværende ved disse lokalitetene i år. Minken kommer imidlertid helt sikkert tilbake og er nok ikke så langt unna! Men fiskeutvalget er parat til å møte den med minkfeller også neste høst!

En stor takk til Tor Laget, Øyvind Ibenfelt, Stein Svenneby, Kristoffer Torp, Ole Johan Haakenseveen og Marius Angvik- som i år som i fjor har gjort en betydelig innsats for å komme minken i marka til livs!

Vi benytter også anledningen til å takke Lørenskog kommune for midler til innkjøp av minkfellene i 2008!

Noen bilder fra årets minkfangst og en av fjorårets trofeer!