fredag 2. september 2022

Husk medlemsmøtet på klubbhuset mandag 5. september kl. 1900

Vel møtt til høstens første medlemsmøte som avholdes på klubbhuset vårt førstkommende mandag (5. september) kl. 1900.
Nå er det jo snart jaktsesong og vi ønsker i den forbindelse bl.a. å informere nærmere om den avtalen som foreningen nylig har inngått med OBOS vedr. småvilt- og rådyrjakt på deres eiendommer i Østmarka.
Vi vil ellers også informere både om høstens nær forestående utsetting av såkalt en-somrig ørret til de mange vannene som vi kultiverer inne i Losbymarka fra OFA`s settefiskanlegg i Sørkedalen og om den planlagte utsettingen av litt større ørreter i kommunens nærvann fra settefiskanlegget oppe på Bjørkelangen.
Vi håper som alltid på godt frammøte og satser på at det også blir tid til å vise en jaktfilm denne kvelden.
Ole J. Haakensveen - Leder/LJFF