tirsdag 8. januar 2019

Årsmøte i Jakt- og Fiskeforeningen mandag 4. februar

Husk årsmøtet i Jakt- og Fiskeforeningen vår som avholdes mandag 4. februar kl. 1900 på klubbhuset !

Frist for innsending av eventuelle forslag er i år satt til 20. januar.

På årsmøtet blir det som vanlig en gjennomgang av så vel styrets som de ulike utvalgenes årsberetninger samt fjorårets regnskap og inneværende års budsjett.

Deretter skal eventuelle forslag behandles før det til sist foretas valg av nye medlemmer til styret og utvalgene.

Etter årsmøtet blir det avholdt et «ordinært» medlemsmøte m/bevertning og utlodning !

Vel møtt !

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF

 

 

Årsmøte i Jakt- og fiskeforeningen mandag 4. februar

Husk årsmøtet i Jakt- og Fiskeforeningen vår som avholdes mandag 4. februar kl. 1900 på klubbhuset !

 

Frist for innsending av eventuelle forslag er i år satt til 20. januar.

 

På årsmøtet blir det som vanlig en gjennomgang av så vel styrets som de ulike utvalgenes årsberetninger

Samt fjorårets regnskap og inneværende års budsjett.

Deretter skal eventuelle forslag behandles før det til sist foretas valg av nye medlemmer til styret og

Utvalgene.

 

Etter årsmøtet blir det avholdt et «ordinært» medlemsmøte m/servering og utlodning !

 

Vel møtt !

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF

 

 

fredag 4. januar 2019

Medlemsmøte i Lørenskog Jakt- og Fiskeforening (LJFF) mandag 7. januar kl. 1900

Husk årets første medlemsmøte som går av stabelen førstkommende mandag (7. januar) kl 1900 i klubbhuset vårt som ligger oppe v/Rolvsrud Idrettsplass !

 

Vel møtt til en hyggelig medlemskveld !

 

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF