søndag 4. februar 2024

Husk årsmøtet mandag 5. februar

Vi avholder som vanlig foreningens årsmøte den første mandagen i februar mnd. (som i år er den 5. februar) kl 1900 og ønsker alle medlemmene velkommen til årsmøtet vårt nede på Sørlihavna (i møtelokalet i Lørenskog kommunes bygg som ligger i tilknytning til aktivitetsparken der nede). Etter at årsmøtesakene er ferdig behandlet fortsetter vi som vanlig denne kvelden med et ordinært medlemsmøte.
Vel møtt !
Ole J. Haakensveen - leder/Lørenskog JFF