tirsdag 11. februar 2014

Gikk gjennom isen

LJFF minner nok en gang om særdeles dårlige isforhold i østmarka i år. Frem til eventuell ny kuldeperiode på snøfri is tar grep fraråder vi ferdsel på all is!!!

Lørdag 8.februar trosset en Lørenskog kvinne i 50årene de dårlige isforholdene og gikk gjennom isen på nordre Krokvann:

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7157533.ece


http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7157533.ece

mandag 10. februar 2014

Temakveld om ulv i Østmarka 12 februar

Foreningen Våre Rovdyr arrangerer på ny temakvelden "Ulvekveld i Østmarka" onsdag 12 februar på Skullerudstua (Bogerud).
 
Det var på tilsvarende temekveld i november på Sandbakken 2013 åpenbart at ulven i Østmarka engasjerer mange! Salen på Sandbakken var fullsatt (proppfull) allerede en drøy time før oppstart, og svært mange håpefulle fremmmøtte som kom i god tid måtte dessverre følgelig snu i døra.
 
LJFF oppfordrer alle brukere av Østmarka som ønsker å lære mer om ulv å ta turen til dette spennende og lærerike gratis arrangementet.
  
 

Sakset fra Foreningen Store Rovdyr:

Foreningen Våre Rovdyr mener at opplevelsesverdier med
 ulv er et viktig tema som sjelden blir omtalt og berørt. Foreningen Våre Rovdyr tror det kan ha
 stor betydning å fokusere på det positive ved å ha rovdyr i norsk natur.

Foreningen Våre Rovdyr har derfor invitert Tuva Thorson fra Langedrag Naturpark som har mer enn
 30 års erfaring og kunnskap om ulv som hun vil dele med oss denne kvelden.
 Hun kommer til å ta opp blant annet følgende : “Kan frykt for ulv erstattes
 med kunnskap om ulv? "Ulvens adferd og kroppspråk" - hvor hun har en
 inngående erfaring om tema. Videre om ulvens naturlige plass i økosystemet,
 for avslutningsvis å snakke om viktige verdivalg. Foreningen Våre Rovdyr vet at det blir en
 spennende og lærerik kveld og mener også det er viktige momenter å ta med
 seg inn i ulve- og rovdyrdebatten fremover.

Det blir videre film om “Møter med ulv” av Geir Skillebæk som også viser
 bilder fra spor og tegn fra Østmarkaulvene og hvordan vi som turgåere kan
 oppleve noe av ulvenes liv inne i skogen gjennom spor og sportegn.

Det er en overveidende stor del av Oslos befolkning som er positive til
 Østmarkaulvene. Derfor er dette også et viktig møte for å skape en enda
 bedre forståelse og bakgrunn for ulvens adferd, for ytterligere å bygge opp
 den positive holdning som allerede er tilstede i befolkningen.

Foreningen Våre Rovdyr mener trygghet og kunnskap er nøkkelord for en dypere forståelse og
 bredere aksept for ulv spesielt. Slike arrangementer bygger opp under
 positive opplevelsesverdier ved tilstedeværelsen av ulv så nær en by og i et
 mye brukt turområde. Det er med på å øke folks bevissthet om hvilken unik
 verdi dette har.

Østmarka er en bynær villmark som kanskje også får status som Nasjonalpark.
 Området er vilt og spennende. Her er gaupe og nå også en ulvefamilie. Det er
 med på å løfte området når vi kan skilte med så eksotiske ting i en
 hovedstad!

 
 

 mandag 3. februar 2014

Fortsatt høyst utrygg is i ØstmarkaDet er mange år siden vi har vært vitne til så dårlig is som vi har hatt i Østmarka i år. Snøfall og kulda kom omtrent samtidig slik a det kun rakk å legge seg 3-4 cm is før snølaget på etterhvert 30-50cm har ligget som et isolerende teppe og forhindret  videre islegging tross jevn og fin vinterkulde. 

Siste par ukene har snølaget blitt for tungt for den tynne isen slik at trykket på isen presser vann opp. Det har dannet seg et øvre skare/islag på ca. 3cm av dårlig kvalitet og 5-10cm vann mellom denne og stålisen på knappe 3-4cm i bunn. Videre har forholdene resultert i skumle vannoppkomshull, og 20-30 cm sørpe  under den tilsynelatende innbydende tørre fine snøen på toppen av isen. 

En og annen skiløper har trosset sørpeføre og kladding under skiene og krysset vannene innover. Isen, dvs skarelaget under sørpa bærer til nød en mann på ski og skulle man gå igjennom dette laget bærer nok forhåpentligvis stålislaget i bånn også. Vi vil imidlertid fraråde all ferdsel på is i Østmarka slik forholdene er nå. 

Dersom skiløpere som har forsert isen innover ikke har kunnskap om isforholdene og i tillegg ikke er utstyrt med ispigger er det å anse som direkte uansvarlig og svært risikofylt! 
Man bør også tenke på at man har et visst ansvar ved å lage spor ut på utrygg is, da andre kan ledes til å tro isen er trygg når det går skispor over isen. At isen har bært en mann over er ingen garanti for at nestemann kommer helskinnet over. Grupper som går tett utgjør også en vesentlig større belastning på isen.

Væromslaget til mildvær og regn søndag 02.02 er ironisk nok det beste som har skjedd isen i 2014. Nå får overvannet forhåpentligvis vannet gjennom og overtaket på snøen, slik at ny kuldeperiode vil kunne bygge cm på snøfri is. Bilde under fra Mønevann 02.02.2014 illustrerer godt forholdene .

Frem til ny kuldeperiode forhåpentligvis kommer og tar grep fraråder vi ferdsel på all is i Østmarka!


Marius Angvik