lørdag 2. april 2011

Stamfiske og stryking av fisk!

Stamfiske og stryking av fisk!

Hver høst er Bjørkelangen settefisk i felten for å skaffe rogn og melke fra villfisk. I Bjørkelangen kommune er det noen få ørretstammer som ikke er berørt av utsettinger. Disse stammene er det Bjørkelanagen settefisk`s oppgave å ivareta. Her får du en oversikt over hvordan feltarbeidet foregår.For å fange inn fisken brukes hovedsaklig to metoder:
Sperring av bekkeos med ruse eller el-fiske i gytebekken/elva.Her brukes ruse med ledegarn.


El-fiskere i aksjon.


Når det er fanget tilstrekkelig med fisk, er det tid for stryking. All fisk som skal strykes bør bedøves før den skal håndteres. Det er mer skånsomt for fisken og vi slipper å bruke makt for å gjennomføre strykingen. Bedøver man ikke fisken er det fort gjort å skade den ved å klemme for hardt eller at fisken glipper ut av hendene og slår seg mot bakken.


Her er en skikkelig fin hannfisk på vei ned i bøtta med bedøvelsesmiddel.
Når fisken har ligget tilstrekkelig lenge i bedøvelsesmiddelet
og virker rolig, skal den tørkes.
Det er viktig at fisken er tørr på buken og rundt gattåpningen slik at det ikke kommer vann i rogn eller melke. Skjer dette så vil rogna begynne å svelle og seædcellene i melken vil slite seg ut før befruktningen.

Når fisken er blitt tørket godt nok er tiden kommet til strykingen. Her strykes en hunnfisk. Rogna oppbevares i et dørslag slik at evt. veske renner av. Tommel og pekefinger strykes varsomt langs buken på fisken. Noen fisker er så modne at det holder nesten med å holde de opp ned for å få ut rogna.Rogna ligger i dørslaget og venter på melke. Å stryke hunnfisk på 3-4 kilo er nesten en liten tålmodighetsprøve. Så store fisker har ofte en hel liter med rogn. Det tilsvarer ca. 6000 rognkorn.
Stryking av hannfisk, tunga rett i munn nå! Ikke noe "skvetting" utenfor takk!

Melken fra hver enkelt hannfisk oppbevares separat. Dette gjøres av sikkerhetsmessige årsaker og fordi det ønskes å holde kontroll på antallet med hannfisk. Ved å oppbevare melken hver for seg minsker også risikoen for å få vann i melken. Både rogn og melke oppbevarer vi i plastposer fram til settefiskanlegget.
Etter strykingen skylles fisken godt i vann før den setter tilbake i vannet sitt.

En flott hannfisk som er far til flere tusen! Slike store fisker hender det også settes ut ved fiskeutsett.Rekkefølgen på strykeprosessen på anlegget:
Stryking av rogn og melke
Først strykes det antallet hannfisk som trengs. Deretter strykes hunnfiskene. Når det er tilstrekkelig med rogn til en klekkekasse skylles rognen og befrukter den.

Skylling
Rogna skylles to ganger med rent fysiologisk saltvann. Skyllingen fjerner kalium fra knuste rognkorn. Kalium vil hemme spermiene og redusere befruktnings resultatet.
Fysiologisk saltvann: 90 gram salt rørt ut i 10 liter vann.

Befruktning
Rogna befruktes i et plastkar,
litt melke i fra hver av hannene
helles over og røres forsiktig ut.
Det er viktig å bruke så mange
hanner som mulig for å opprettholde genetisk variasjon.
Vi heller i en liten skvett med vann i bollen for å sikre at melka
får svømt ordentlig rundt.

Skylling/Desinfisering
Rogna skylles som i boks 2 for å fjerne rester av melke og rognskall og settes i desinfiseringsveske i 10 minutter. Det er egne personer som gjør denne jobben slik at evt. smitte fra fisk ikke blir ført videre. Vi kaller dette et smitteskille.

Innlegging Svelling
Rogna legges i klekkekarene.
I det første døgnet vil rogna svelle. Etter ca. 200 døgngrader
er det øyerogn, da kan utplukking av døde starte.
Det tar ca. 400 døgngrader før fisken klekkes.

En stor takk til Bjørkelangen Settefisk for tekst og bilder.

Her kan du lese mer om Settefiskanlegget og BjørkelangenJFF http://static.bjff.net/
skrevet 24 May 2005 av Marius Angvik