lørdag 2. april 2011

Settefiskanlegget!

Settefiskanlegget!

Tidligere fikk vi fisk fra Ofa`s settefiskanlegg i sørkedalen. Da vannene våre drenerer mot Øyeren og Glomma kjøper vi nå fisk fra Bjørkelangen settefiskanlegg. Bjørkelangen Settefisk er en egen forening som er direkte underlagt Bjørkelangen JFF. De produserer og leverer fisk til kultiveringssone 2 og 3 på Romerike.
Vinteren er årstiden når det er enklest å drive et settefiskanlegg. Kaldt vann sørger for at aktiviteten hos fisken er på et minimum.
Dette betyr mindre foring og behov for vedlikehold enn ellers i året.


Vinterstemning på anlegget.


Fiske med El-apparat er en av de viktigste metodene for å
skaffe gytemoden fisk. Det er også en fin måte å sjekke rekruttering og tetthet av fisk.Vannstand og temperatur i elva avgjør om vi skal få tak i fisk eller ei. Jo mer vann det er desto vanskeligere er det. I stille vann bruker vi ruser og teiner.


Her er det El-fiske i Mjærma.Her følges det nøye med på klekking av rogn. Dødeligheten er svært lav i de fleste klekkekasser.Her er startforingsavdelingen hvor mesteparten av fisken tilbringer sitt første år.Slik ser Uv-anlegget ut. Alt vann inn i anlegget går i gjennom dette. Vannet blir bestrålet av 7 stk. Uv-lysrør som tar livet av evt. bakterier. Oppsamlingsfilterene tar unna andre partikler.Her ser du sandfilteret og hvor vannet går. Fra UV-anlegget i gjennom sandfilteret og til klekkekassene. Sandfilteret tar partikler på 0,005 millimeter.Her er et utekar med foringsautomat.Her er et kar med yngel, plater for skjul og foringsautomat
som forer en gang pr. minutt hele døgnet.


Produksjonsprosesser

Her er hovedplanen for anlegget. De blå strekene er uv-renset vann til anlegget. Også rognkarantenestasjonen i servicebygget mottar uv-renset vann.
Bjørkelangen Settefisk regner med en K-Faktor på 1,2 på fisk fra anlegget sitt!

En stor takk til Bjørkelangen Settefisk for tekst og bilder.

Her kan du lese mer om Settefiskanlegget og BjørkelangenJFF http://www.bjff.net/