lørdag 2. april 2011

Sammarbeidet mellom LJFF og OFA

Sammarbeidet mellom LJFF og OFA

Lørenskog Jakt og Fiskeforining har i en årrekke, faktisk siden før krigens dager, stått for fiskeutsett og kultivering av vannene i Losbymarka. Ved senere tid ble Ljff`s kultivernigsarbeid delt inn i grupper/lag tilknyttet OFA (Oslomarkas Fiskeadministrasjon).Arbeidslagene er bærebjelken i OFA organisasjonen. Ljff`s arbeidslag (ofa-lag) sammarbeider tett med OFA sentralt, og i samråd legger vi strategi for videre kultivering av vannene i Ljff`s område. OFA administrerer fiskekortsalg, og har ansvaret for produksjon av settefisk på settefiskanlegget, mens Ljff`s arbeidslag (ofa-lag) tar seg av det praktiske kultiveringsarbeidet, oppsyn og sitter på førstehåndskunnskapen om vannene våre. Gevinsten ved å gjøre det på denne måten gir en mer kostnadseffektiv oppdrett og resulterer i mer settefisk til flere vann enn tidligere. Losbymarka fremstår derfor idag fortsatt som et svært spennende og attraktivt fiskeområde.

Litt historikk og fakta om OFA:

På 30-tallet drev lokale jeger og fiskeforeninger kultiveringsarbeid med oppdrett og fiskeutsettinger i egen regi. Dette kostet penger og man så raskt at et samarbeid måtte til for å dele kostnadene. Samtidig ble planene lagt for å gjøre fisket i marka mer tilgjengelig for allmennheten. Slik så OFA dagens lys i 1936, etter et initiativ fra Arbeidernes Jeger og Fiskeforning og Oslo Sportsfiskere.


Fra 1943 ble fiskeretten i marka administrert av OFA etter avtaler med Oslo Kommune og Løvenskiold. Tilstøtende kommuner gav etter hvert støtte til virksomheten. OFA administrerer kultiveringen av totalt 350 vann. I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo Kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.


OFAs` nedslagsfelt grenser til 13 kommuner og 4 fylker


OFA er en ideell organisasjon med medlemmer fra 18 jeger og fiskeforeninger tilsluttet NJFF


Ofa`s hovedmål


OFA skal tilrettelegge forholdene slik at alle kan utøve sitt fiske innenfor OFA`s virkeområde


OFA skal være ledende innefor fiskestell og settefiskproduksjon, samt drive forskning


Folk flest skal kjenne mulighetene for å fiske i Oslomarka


OFA skal være en brukerorientert og effektiv organisasjon, basert på en profesjonell administrasjon og engasjerte frivillige


OFA skal drives på nonprofit basis og ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå definerte mål.


Arbeidslagene har vært bærebjelken i OFA organisasjonen og teller i dag 175 personer på 38 arbeidslag fordelt på 8 områder, som utfører arbeid tilsvarende 2500 timer
Oppgavene for de første arbeidslagene var, som i dag, utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon samt aktivt oppsyn.


På anlegget i Sørkedalen har OFA en administrasjon på 4 personer: Daglig leder, Fiskestellskonsulent, Anleggsbestyrer og Anleggsassistent


OFA`s inntektsgrunnlag er hovedsakelig basert inntekter fra salg av fiskekort/krepsekort samt salg av egne publikasjoner (80%). Øvrige 20 prosent er kommunal støtte.
Ett fiskekort gir tilgang til fiske i alle Oslomarkas 350 vann i 1 år, Norges rimeligste årskort for fiske.


Det selges ca10.000 fiskekort pr år.


OFAs publikasjoner:


Fiskekartboka, et uvurderlig hjelpemiddel for de som ønsker å bli kjent med fiske i marka.


Årboka, et samler objekt for mange, les om fjorårets største fisk samt fine artikkler.


Mer om Ofa kan du lese på Ofa`s hjemmeside.