lørdag 2. april 2011

Alternativer til blyhagl

Etter mange års debatt rundt bruk av blyghagl har stortinget vedtatt et totalforbud mot all bruk , salg , produksjon , import og eksport av blyhagl fra 1.januar 2005.Her har du en oversikt over ulike alternativer som finnes på markedet:
VISMUT: Fordeler: -kan brukes i alle våpen som tåler blyghagl
-kan brukes i alle trangboringsgrader / choker
-Har bedre drepeevne enn bly
-Finnes i alle kalibre
-Gir ikke mer rikosjetter enn bly
-Gir jevnt over gode skuddbilder i de fleste våpen

Ulemper -Relativt dyre ennå (fra ca 13 kr pr.skudd)


TUNGSTEN- Fordeler: -kan brukes i alle våpen som tåler blyghagl
MATRIX -kan brukes i alle trangboringsgrader / choker
-har drepeevne på linje med bly
-Gir ikke rikosjetter
-Er like tunge som forniklede blyghagl
Ulemper: -Relativt dyre ennå (fra ca 13 kr pr. skudd)
-Gir ofte noe ujevne skuddbilder med klumping av
Hagel
HEVI-SHOT Fordeler: -Tyngre enn bly
-Kan gå ned en haglstørrelse, og derved få flere hagl i
patronen
Ulemper: -Økt rikosjettfare
-Bør ikke brukes i eldre våpen med trangere choke
enn 1/2
-Grove hagl bør ikke brukes i kombivåpen og
drillinger med sammenloddede løp
-Det dyreste alternativet (fra ca 22 kr pr. skudd)
STÅL Fordeler: -Billig (fra ca 3 kr pr. skudd)
-stort utvalg i patroner
Ulemper: -Økt rikosjettfare
-Bør ikke brukes i eldre våpen med trangere choke
enn ½
-Grove hagl bør ikke brukes i kombivåpen og
drillinger med sammenloddede løp
Tekst:Bent Eidsjø