lørdag 2. april 2011

6 Tonn gytegrus på plass!

Etter noen dugnadskvelder med blod, svette og støle kropper er nå ca 6 tonn gytegrus fordelt på to bekker i Østmarka. Vi i dugnadsgjengen er fornøyd med arbeidet, så nå gjenstår det bare å se om ørreten godkjenner arbeidet og går opp å gyter.Tidligere i sommer fikk vi et lass med gytegrus fra OFA. Dette skulle i forbindelse med rydding spres ut i noen av bekkene våre for å tilrettelegge for at ørreten i større grad skal kunne formere seg selv. Vi har hvert 7-8 mann fra LJFF som først og fremst har lagt ned tid og krefter på Djupdalsbekken som renner ut i Putten i Mønevann. Men vi har også kjørt noen tilhengerlass opp til bekken mellom Setertjerna. Så nå håper vi at noen av alle de tusen ørretene vi har satt ut skal finne sin besøkelsestid og gå opp i de nyrestaurerte bekkene å gyte.

Tekst & Foto:Henrik Strømstad
Ole Johan og Terje spar grus i tilhengeren.
Terje og Ole Johan fordeler grusen utover bekken.

Tom Åge i fint driv i gytebekken.

Tom Åge lemper en tung stein uti bekken.

Terje i fint driv med trillebåra.Freddy finjusterer litt i bekken så ørreten skal få de rette forholdene.

Tom Åge dypt konsentrert for å få plassert steinene på rett plass.

Thomas, Gilbert og Sondre med hengeren full av gytegrus på vei til Setertjern.