lørdag 2. april 2011

Regn ut ørretens K-faktor

Har du hørt uttrykket k-faktor før? K-faktoren på ørreten forteller oss mye om fiskens næringstilgang og kvalitet. Og vil du regne ut k-faktoren på neste ørret du får, ja så får du oppskriften her!Alle kan se om en ørret er feit eller mager, eller om ørreten er rød eller hvit i kjøttet. Og på grunnlag av disse faktorene finne ut av hvilken kvalitet og kondisjon det er på ørreten der du fisker. Men ta ikke det med farge på kjøttet som en sikker indikator på kjøttkvalitet! Generelt har ørret med rødt kjøtt gått for å være fisk av god kvalitet, men fargen på kjøttet kan variere en del ut ifra næringsforholdene i de enkelte vann. Det vil si at feit fin ørret fra et vann kan være hvit eller lyserød i kjøttet, mens mindre feit ørret fra et annet vann kan være knallrød i kjøttet. Dette betyr ikke at den ørreten som er lys i kjøttet er noe dårligere matfisk en den andre. Dette viser bare at ørreten har forskjellig næringsforhold. Så for å finne nøyaktig ut av ørretens kondisjonsfaktor (k-faktor) må vi bruke en enkel beregningsformel. K-faktoren er uttrykk for fiskens kvalitet eller mengden av fettinnhold i vevet. Noe som gjenspeiles av fiskens lengde i forhold til vekt.
Hva er så poenget med å regne ut ørretens k-faktor? Først og fremst har de som driver med fiskekultivering nytte av å vite ørretens k-faktor. Man kan da fra år til år temmelig nøyaktig sammenligne fiskens kvalitet. Lavere k-faktor betyr mindre næringstilgang, og det er da på sin plass å vurdere mengden av settefisk i et vann. Men også vi vanlige sportsfiskere kan ha stor nytte og glede av å regne ut ørretens k-faktor. Mange av oss fører fangstrapporter/ fiskedagbøker, og det kan være interessant å følge med fiskebestandene i de enkelte vann akkurat du fisker.
Hvordan regne ut ørretens k-faktor? Jo du bruker en enkel beregningsformel som ser sånn ut. 100 x fiskens vekt i gram : fiskens lengde i cm3. På f..eks en ørret på 400gr som er 33cm lang, regner vi ut k-faktoren på følgende måte. 100 x 400 = 40000:33:33:33 = 1,11. Hva forteller så verdien av k-faktoren oss? Enkel kan vi si at ørret med k-faktor under 0,9 er mager fisk, ørret med k-faktor mellom 0,9 – 1,1 er fisk av god kvalitet, og ørret med k-faktor mellom 1,1 –1,2 er fisk av meget god kvalitet. Ørret med k-faktor over dette er svært feit og fin fisk. Så ta mål og vekt på den neste ørreten du får, og regn ut hvordan det står til med ørreten i akkurat ditt favorittvann.


Denne ørreten var 37cm lang og veide 550gr, noe som gir en K.faktor på rett under 1,1.