lørdag 2. april 2011

Nå går det "hett for seg" i markabekkene!

Gøy å se kultiveringen av potensielle gytebekker gir resultater. Tross lite nedbør og foreløpig liten vannføring står det bra med gytefisk i flere av bekkene allerede. Noen skikkelige regnskyll nå så er forholdene optimale!
Minner om at gytefisk IKKE er egnet som matfisk. Hunnfisken bruker all energi på produksjon av rogn, får hvit kjøttfarge og har nesten ikke kjøtt på kroppen! Hannfisken er på sin side så full av hormoner at de har en besk ubehagelig ettersmak!


Uansett er det jo også fiskeforbud. Alt rennende vann og 100 meter på sidene av os er fredet i hele oktober!

Vi driver ikke stamfiske i våre vassdrag. Her går reproduksjonen sin naturlige gang. Dødelighetsprosenten på rogn og yngel er naturligivis svært høy her sammenlignet med de kontrollerte forholdene på settefiskeanleggene. Men vi ser en stadig økning av yngelproduksjon i bekkene vi kultiverer, og i enkelte av vannene våre er nå fiskeutsetting overflødig.


Bilder tatt 16.10.2005 i en liten markabekk som ble kultivert litt tidligere i høst: