lørdag 2. april 2011

Fortsatt bra med gytefisk i markabekkene! (se video!)

Flomstore bekker byr nå på optimale gyteforhold. Mye ørret har nok avventet på riktig vannstand og først gått opp den siste drøye uka. Ingen tvil om at LJFF`s arbeid med gytegrus og terskler tidligere i høst gir resultater. Se filmsnutter fra gytebekkene!
I nordmarka har OFA nylig avsluttet årets stamfiske og gyteaktiviteten har avtatt. Østmarka ligger noe lavere og derfor noe etter. De fleste gytebekkene i området vårt er også såpass små at fisken er avhengig av god vannføring før de går opp for å gyte.Mye fisk har derfor ventet på regnet som har kommet de siste to ukene.

Fiskeforbudet er over (01.11), men vi oppfordrer alle til å la gytende og utgytt fisk være i fred. Gytende fisk spiser naturligvis ikke (de har nok helt andre ting i tankene:)). Utgytt mager fisk er ikke egnet som matfisk på en god stund enda. Ørretfiske er uansett ikke det store på denne tiden av året. Skal man fiske er nok heller røya tingen nå!!!

Tre filmsnutter fra en av markabekkene LJFF kultiverte i Østmarka litt tidligere i høst. Nye generasjoner markaørret blir til. (Filmet 03.11)

(OBS! Hver av filmsnuttene er på ca 15MB)

Tekst og video: Marius Angvik

Film: