lørdag 2. april 2011

Ungdomsgruppa på gjeddetur!

Tradisjonen tro avslutter ungdomsgruppa vårsesongen med gjeddefiske i Øyeren. Og som tidligere år ble det full suksess med fangst på alle mann!