mandag 13. mai 2013

Årets fiskeutsetting i Losbymarka

 

Et av årets desiderte høydepunkter, nemlig den årlige utsettingen av settefisk (ørret) i Losbymarkas mange vann og tjern er planlagt til tirsdag 21. mai og onsdag 22. mai.

Frammøte v/besøksgården på Losby kl. 1700 begge dager. Vi håper på god deltakelse fra frivillige ”bærere” som da må ha med seg store ryggsekker som har plass til poser m/settefisk.

Vi ber om at de som kunne tenke seg å være med på fiskeutsettet (både medlemmer av jakt- og fiskeforeningen og andre interesserte) tar kontakt med

Stein Svenneby på tlf. 99700050 eller email: stein.svenneby@getmail.no så snart som mulig slik at han får full oversikt over hvor mange som kan delta de 2 aktuelle datoene.

 

Håper på god deltakelse begge dager !

 

Ole J. Haakensveen/Leder LJFF