torsdag 29. august 2013

Foreningens jaktterreng i Begna

Småviltjakta nærmer seg og foreningens jaktterreng i Begna m/tilhørende koie står nå klar til å ta imot jaktinteresserte medlemmer.

Jaktutvalget representert v/Nils Malmø og Steinar Larsen har nylig vært en tur i Begna hvor de har utført ”slåttonn” rundt hytta, reparasjon av boddør samt at de har laget ny bro til vannhenting.

Alt skulle dermed være klart til jaktsesongens start og jegere i foreningen vår som er interessert i å ta en jakttur hit kan henvende seg til Steinar Larsen på tlf. 99094849 eller mail: steinarlarsen1@hotmail.com

Foreningen disponerer et jaktterreng på 10.000 mål i Begna, det er 4 sengeplasser på koia og vi har 4 jaktkort (4 hagler) som foreningens medlemmer kan leie etter nærmere avtale.

 

Ole Johan – Leder LJFF