fredag 5. januar 2024

Årsmøte i Lørenskog Jakt- og Fiskeforening mandag 5. februar 2014

Det avholdes ordinært årsmøte i jakt- og fiskeforeningen mandag 5. februar kl 1900 i kommunens lokaler som ligger rett bak aktivitetsparken nede på Sørlihavna.
Saker/forslag som evt. ønskes behandlet på årsmøtet må være foreningen v/styret i hende senest mandag 22. januar.
Vi håper som vanlig på et godt fremmøte på årsmøtet vårt og vil ellers få ønske alle medlemmene våre en fortsatt fin vinter !

Ole J. Haakensveen - leder Lørenskog JFF