fredag 16. desember 2011

NRK – Ut i Naturen” sender på NRK1 førstkommende tirsdag fra fiskekultiveringsarbeid i Østmarka!

11. mai var fotografS tein Hage fra NRK med og gjorde opptak unde fiskeutsett ved Geitsjøen og ble deretter med inn til
Krokvannsområdet hvor det også ble satt ut fisk i vannene videre innover.

Den andre fiskeutsettingsturen m/NRK – Stein Hage gikk også til Geitsjøen
og ble foretatt den 19. mai. Her ble det bl.a. gjort opptak
m/undervannskameraer.

Oppsynsturen i Krokvannsområdet hvor Christoffer Torp og og Ole johan sammen
med programleder Ingrid Olderbakk fra ”Ut i naturen” samt en fotograf fra
NRK gikk av stabelen søndag 26. juni. Her ble det blant annet gjort opptak av ørretfiske i søndre krokvann.


Få med deg deg dette førstkommende Tirsdag på Nrk1 kl 19:45!