lørdag 17. desember 2011

Gilber Kløften -Æresmedlem og 80 års jubilant!

LJFF graulerer æresmedlem og tidligere formann i LJFF med sin 80 års dag lørdag 17 desember 2011!
Gilbert som vi alle kjenner som en kjernekar, er utvilsomt den lederen i foreningen som har markedsført foreningen best av alle og har vær en hjørnestein og ildsjel i foreningen i en mannsalder! Også idag er Gibert en sterk bidragsyer i forenigen, med sterke meninger og masse engasjement. Harene i Østmarka skal nok også leve farlig med denne mannen bak børsa i mange år fremmover!


Styret, utvalgene og medlemmer i LJFF tar av seg hatten og gratulerer æresmedlem og jubilant Gilbert kløften med dagen!