søndag 21. august 2011

Østmarkadagen 28. August!

Vi trenger fisk og mannskap til gjennomføring av arrangementet. Frammøte kl.9 ved Losbybommen. Pakking av fisk på klubbhuset dagen før. Meld fra om din deltakelse til Ole Haakensveen mobil: 95930470 eller på mail til post@ljff.no