søndag 21. august 2011

Klubbkonkurranse i Sommerfiske Onsdag 24 August!

Klubbkonkurranse i Sommerfiske Onsdag 24 August ved Langvannet. Frammøte ved Svenskefurua  kl. 17.30.. Pølser Brus og Kaffe. Sosialt samvær.