søndag 7. november 2021

Vedr. dagens fiskeutsetting i vannet Grinderen

I dag satte vi ut 500 ørreter i vannet Grinderen
som ligger langt inne i Østmarka Naturreservat.
Vi fikk meget god hjelp av Fiskeutvalget i Rælingen JFF som både stilte med mannskap og hele 3 båter m/påhengsmotor v/demningen i Nordbysjøen slik at den påfølgende bæreetappen videre opp den rødmerkede stien (dvs. skiløypa) fra innerst i Nordbysjøen forbi Tomter Morttjern og videre ned til Grinderen dermed ikke ble så altfor lang ! 10 tunge sekker med 50 ørreter i hver sekk ble båret denne etappen. Alt gikk veldig greit takket være at vi var mange nok som deltok og det ble derfor en veldig fin formiddag der inne i hjertet av Østmarka Naturreservat. 

Ole J. Haakensveen - leder LJFF