mandag 1. april 2019

Medlemsmøte mandag 1. april kl. 1900 på klubbhuset

Husk medlemsmøtet mandag 1. april kl. 1900 på klubbhuset

 

Vel møtt !

 

Ole J. Haakensveen – Leder/LJFF