tirsdag 19. mars 2019

Trygve Bråthen har gått bort !

Vårt mangeårige medlem og nyvalgte sekretær i styret, Trygve Bråthen forlot oss brått søndag 10. mars.

Han var på vei inn til foreningens isfiskearrangement på vannet Østbyputten inne i Østmarka da han brått hadde segnet om i snøen

hvorpå han ble funnet død av noen turgåere litt senere på formiddagen.

 

Bisettelsen skjedde fra Lørenskog kirke i dag (tirsdag 19. mars) hvor mange var møtt fram for å ta et siste farvel.

Trygve vil bli husket både for sitt gode humør og for sin store innsatsvilje på de ulike arrangementene i foreningens regi.

Han var en hederskar som alltid stilte opp når det var behov for å ta i et tak og vi minnes ellers også Trygve som en som nærmest levde

og åndet for turer med fiskestanga ute i skog og mark.

 

Vi savner deg Trygve og lyser fred over ditt minne !

 

Ole J. Haakensveen – Leder Lørenskog JFF