fredag 23. september 2016

Husk medlemsmøtet mandag 3. oktober

På det neste medlemsmøtet vårt mandag 3. oktober har vi i styret nå fått avtalt en befaring/omvisning for medlemmene våre ute på OFA`s (Oslomarkas Fiskeadministrasjons)

nye topp moderne settefiskeanlegg som ligger lokalisert oppe i Sørkedalen. Vi møtes derfor denne kvelden som vanlig på klubbhuset kl. 1900 og satser da på å fylle opp/få plass til alle de frammøtte i noen privatbiler

hvorpå vi tar turen ut til nevnte settefiskanlegg. Bilturen dit antas å ta ca ½-times tid ! Der oppe vil vi bli møtt av Dag Øivind Ingierd fra OFA som dernest vil vise oss litt rundt på anlegget og gi oss en liten orientering

om den løpende produksjonen av settefisk både til Oslomarka (ørret og røye) og til Akerselva (laks og sjøørret).

Vi ønsker alle medlemmene våre vel møtt til en litt annerledes klubbkveld og håper og tror at dette vil bli en både hyggelig og interessant opplevelse for alle de frammøtte !

 

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF