mandag 10. februar 2014

Temakveld om ulv i Østmarka 12 februar

Foreningen Våre Rovdyr arrangerer på ny temakvelden "Ulvekveld i Østmarka" onsdag 12 februar på Skullerudstua (Bogerud).
 
Det var på tilsvarende temekveld i november på Sandbakken 2013 åpenbart at ulven i Østmarka engasjerer mange! Salen på Sandbakken var fullsatt (proppfull) allerede en drøy time før oppstart, og svært mange håpefulle fremmmøtte som kom i god tid måtte dessverre følgelig snu i døra.
 
LJFF oppfordrer alle brukere av Østmarka som ønsker å lære mer om ulv å ta turen til dette spennende og lærerike gratis arrangementet.
  
 

Sakset fra Foreningen Store Rovdyr:

Foreningen Våre Rovdyr mener at opplevelsesverdier med
 ulv er et viktig tema som sjelden blir omtalt og berørt. Foreningen Våre Rovdyr tror det kan ha
 stor betydning å fokusere på det positive ved å ha rovdyr i norsk natur.

Foreningen Våre Rovdyr har derfor invitert Tuva Thorson fra Langedrag Naturpark som har mer enn
 30 års erfaring og kunnskap om ulv som hun vil dele med oss denne kvelden.
 Hun kommer til å ta opp blant annet følgende : “Kan frykt for ulv erstattes
 med kunnskap om ulv? "Ulvens adferd og kroppspråk" - hvor hun har en
 inngående erfaring om tema. Videre om ulvens naturlige plass i økosystemet,
 for avslutningsvis å snakke om viktige verdivalg. Foreningen Våre Rovdyr vet at det blir en
 spennende og lærerik kveld og mener også det er viktige momenter å ta med
 seg inn i ulve- og rovdyrdebatten fremover.

Det blir videre film om “Møter med ulv” av Geir Skillebæk som også viser
 bilder fra spor og tegn fra Østmarkaulvene og hvordan vi som turgåere kan
 oppleve noe av ulvenes liv inne i skogen gjennom spor og sportegn.

Det er en overveidende stor del av Oslos befolkning som er positive til
 Østmarkaulvene. Derfor er dette også et viktig møte for å skape en enda
 bedre forståelse og bakgrunn for ulvens adferd, for ytterligere å bygge opp
 den positive holdning som allerede er tilstede i befolkningen.

Foreningen Våre Rovdyr mener trygghet og kunnskap er nøkkelord for en dypere forståelse og
 bredere aksept for ulv spesielt. Slike arrangementer bygger opp under
 positive opplevelsesverdier ved tilstedeværelsen av ulv så nær en by og i et
 mye brukt turområde. Det er med på å øke folks bevissthet om hvilken unik
 verdi dette har.

Østmarka er en bynær villmark som kanskje også får status som Nasjonalpark.
 Området er vilt og spennende. Her er gaupe og nå også en ulvefamilie. Det er
 med på å løfte området når vi kan skilte med så eksotiske ting i en
 hovedstad!