mandag 3. februar 2014

Fortsatt høyst utrygg is i ØstmarkaDet er mange år siden vi har vært vitne til så dårlig is som vi har hatt i Østmarka i år. Snøfall og kulda kom omtrent samtidig slik a det kun rakk å legge seg 3-4 cm is før snølaget på etterhvert 30-50cm har ligget som et isolerende teppe og forhindret  videre islegging tross jevn og fin vinterkulde. 

Siste par ukene har snølaget blitt for tungt for den tynne isen slik at trykket på isen presser vann opp. Det har dannet seg et øvre skare/islag på ca. 3cm av dårlig kvalitet og 5-10cm vann mellom denne og stålisen på knappe 3-4cm i bunn. Videre har forholdene resultert i skumle vannoppkomshull, og 20-30 cm sørpe  under den tilsynelatende innbydende tørre fine snøen på toppen av isen. 

En og annen skiløper har trosset sørpeføre og kladding under skiene og krysset vannene innover. Isen, dvs skarelaget under sørpa bærer til nød en mann på ski og skulle man gå igjennom dette laget bærer nok forhåpentligvis stålislaget i bånn også. Vi vil imidlertid fraråde all ferdsel på is i Østmarka slik forholdene er nå. 

Dersom skiløpere som har forsert isen innover ikke har kunnskap om isforholdene og i tillegg ikke er utstyrt med ispigger er det å anse som direkte uansvarlig og svært risikofylt! 
Man bør også tenke på at man har et visst ansvar ved å lage spor ut på utrygg is, da andre kan ledes til å tro isen er trygg når det går skispor over isen. At isen har bært en mann over er ingen garanti for at nestemann kommer helskinnet over. Grupper som går tett utgjør også en vesentlig større belastning på isen.

Væromslaget til mildvær og regn søndag 02.02 er ironisk nok det beste som har skjedd isen i 2014. Nå får overvannet forhåpentligvis vannet gjennom og overtaket på snøen, slik at ny kuldeperiode vil kunne bygge cm på snøfri is. Bilde under fra Mønevann 02.02.2014 illustrerer godt forholdene .

Frem til ny kuldeperiode forhåpentligvis kommer og tar grep fraråder vi ferdsel på all is i Østmarka!


Marius Angvik