onsdag 4. januar 2023

Årsmøte i Lørenskog Jakt- og Fiskeforening mandag 6. februar 2023

Det avholdes ordinært årsmøte i jakt- og fiskeforeningen mandag 6. februar kl. 1900 på klubbhuset.
Saker/forslag som evt. ønskes behandlet på årsmøtet må være foreningen v/styret i hende senest mandag 23. januar.
Vi håper som vanlig på godt fremmøte på årsmøtet vårt og vil ellers få ønske alle medlemmene våre en fortsatt fin vinter !

Ole J. Haakensveen - Leder/Lørenskog JFF