tirsdag 8. januar 2019

Årsmøte i Jakt- og fiskeforeningen mandag 4. februar

Husk årsmøtet i Jakt- og Fiskeforeningen vår som avholdes mandag 4. februar kl. 1900 på klubbhuset !

 

Frist for innsending av eventuelle forslag er i år satt til 20. januar.

 

På årsmøtet blir det som vanlig en gjennomgang av så vel styrets som de ulike utvalgenes årsberetninger

Samt fjorårets regnskap og inneværende års budsjett.

Deretter skal eventuelle forslag behandles før det til sist foretas valg av nye medlemmer til styret og

Utvalgene.

 

Etter årsmøtet blir det avholdt et «ordinært» medlemsmøte m/servering og utlodning !

 

Vel møtt !

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF