fredag 1. april 2016

NJFF`s innsatsmedalje

NJFF`s innsatsmedalje ble i går (torsdag 31. mars) på årsmøtet i Akershus JFF tildelt vår lokalforenings æresmedlem, Gilbert Kløften for hans betydelige innsats gjennom mange år.

Bildet som ble tatt under overrekkelsen viser fra venstre Arne Aaberg (Leder i AJFF), æresmedlem Gilbert Kløften og Espen Søylen (NJFF).

Vi benytter anledningen til å takke Gilbert for hans mangeårige innsats i Lørenskog JFF og gratulerer ham som en verdig mottaker av  NJFF`s innsatsmedalje !

 

Ole J. Haakensveen – Leder LJFF