mandag 5. oktober 2015

Båt i Langvannet

Noen av medlemmene i foreningen vår har for få dager siden flyttet/fått på plass en lenge etterlengtet båt til Langvannet i Lørenskog. Båten som er rød (av typen Pioner) ligger på motsatt side av rådhuset (mellom Vangen badeplass og den nye gangbroen) og er lenket fast rundt et stort tre med kjetting og lås. Nøkkel samt årer/årepinner fås ved henvendelse til vårt medlem Arvid Tangen som bor i eneboligen rett på oversiden av der hvor båten nå ligger. Foreningen har som kjent de senere årene satt ut en god del stor 3-årig ørret i Langvannet fra settefiskanlegget på Bjørkelangen og dette interessante fiskevannet huser ellers fra før en fin bestand av mort, abbor og gjedde. Mang ei storgjedde har blitt fisket opp her i tidligere år og enkelte store abborer blir også tatt fra tid til annen. Vi håper derfor at foreningens medlemmer nå i enda større grad vil benytte seg av de fine fiskemulighetene som finnes i dette vannet og at båten vår således vil bli flittig brukt i tiden som kommer !

 

Oktober 2015

Ole Johan – Leder LJFF