onsdag 25. mars 2015

MEDLEMSMØTE APRIL

Som kalenderen viser, vil medlemsmøte i april falle inn i påska. Møtet vil av denne årsak bli AVLYST.

Neste møte blir da mandag 4.5.2015. Styret ønsker vel møtt da. Det jobbes også til dette med en ekstern foredragsholder.

Øivind
Nestleder ljff