tirsdag 13. januar 2015

Årsmøte i foreningen

Årsmøtet i Lørenskog Jakt- og Fiskeforening avholdes mandag 2. februar kl. 1900 på klubbhuset.

Frist for innsending av innkomne forslag til møtet er mandagen før (26. januar).

På møtet blir det gjennomgang av styrets og utvalgenes årsrapporter samt regnskap/budsjett og deretter valg av nye styre- og utvalgsmedlemmer.

Etter at årsmøtesakene er behandlet, satser vi på å avholde et ordinært medlemsmøte med bevertning.

Vel møtt !

 

Ole J. Haakensveen/Leder - LJFF