onsdag 1. oktober 2014

Sjøfisketur m/Molly fra Stavern

Bli med på høstens sjøfisketur m/MS Molly fra Stavern !

Vi satser også i høst på å få til en sjøfisketur og har i den forbindelse

fått i stand en avtale om tur lørdag 18. oktober.

Vi håper på fine vind/vær-forhold denne lørdagen og ber om at

de av medlemmene våre som har lyst til å være med på fisketuren

tar kontakt med undertegnede på tlf. 95930470.

Båten kan ta med inntil 12 sportsfiskere og vi satser på

å få både makrell, lyr, sei og torsk m.fl. arter denne dagen.

I fjor høst måtte dessverre tilsvarende tur avlyses p.g.a. vanskelige

værforhold, men vi får håpe at det ordner seg for oss den her gangen !

 

Ole J. Haakensveen/Leder LJFF